Sjedište: Mažinjica 72/2, 52420 Buzet

 
 

MB: 03791483

 

tel: 052-695-200

 
 

fax prodaja: 052-694-531

fax nabava: 052-694-534

 
 

 

e-mail: la-vor.trade@pu.t-com.hr